تـــــجـــــربه کـــــاربـــــر

پرسش، شناخت، طراحی و پاسخ

پرسش

راه حل شاید توی خود سوال باشه!

شناخت

همین که متوجه بشی مشکل از کجاست خودش نصف راه حله!

طراحی و پاسخ

بینهایت جواب منحصر به فرد وجود داره که همه شون نواقصی هم دارن!